Bostadshusen

Bostadshusen

Den röda stugan var tidigare snickarbod och drängstuga.Efter att varit permanentbostad för yngsta generationen i ett år, blev den bostad för den äldsta generationen, eftersom allt var i ett plan. Under 2011 flyttade den äldsta generationen till äldreboende i Visby och stugen blev gäststuga och fritidshus för yngsta generationen. 2014 blev södra delen av stugan kontor.

Den vita flygeln har varit smedja och bryggarhus. 1976 blev det bostad till den generation som flyttade hem för att så småningom ta över.Från 1979 till maj 2009 har den äldsta generationen bott där. Nu har den yngsta generationen, som har lättare att gå i trappor, flyttat in. 2015 var det dags för den åldrande generationen att flytta in i flygeln.

Huvudbyggnaden en typisk gotländsk parstuga. Från verandan sett var, fram till 1968, köket rakt fram, salen åt vänster och två rum åt höger. Trappan upp går till vänster om köket. Familjetraditionen berättar att salen tidigare låg till höger och vardagsrummet till vänster, men Stenstu Gahne (en part som flyttades ut vid skiftet) hade så högljudda fester att tjänstefolket som sov i vardagsrummet fick nattsömnen störd. Man flyttade salen till vänster om köket.

Källarnedgången var tidigare till höger om verandan, men flyttades i början av 1900-talet till gaveln på huset, samtidigt som man tog upp en vardagsingång på baksidan och byggde ett skafferi. 1968 moderniserades huset och fick centralvärme. De två mindre rummen slogs ihop till ett kök och det gamla köket blev kontor och TV-rum. Skafferiet togs bort och där blev toalett med dusch, tättstuga och pannrum. 1990 förlängdes pannrummet och en ny vedpanna med accumolatortankar sattes in, samtidigt skrotades oljetanken. 2005 monterades solfångare på pannrumstaket för att få varmvatten sommartid.
2015 bytte två generationer hus, flygeln var lagom för två personer och huvudbyggnaden passade en växande familj.