De som brukat Stenstugu genom tiderna

I huförhörslängden för Bäl 1690, står som husbonde för Stenstugu Mårten Larsson, hans hustru är Katarina Olofsdotter och de har barnen Per, Anna och Olof.

Per Mårtensson är den förste i raden av husbönder som vi vet lite mer om. Han gifter sig första gången med Magareta Olofsdotter och de får två döttrar, Geirtud och Annika. Margareta dör 1708. Om döttrarna vet vi att, Geirtrud var gift med Göran Norbys i Hejnum och att Annika efterlämnade två barn. En son, Hans Norberg som var Fördobblings Båtsman och en dotter, Margareta Persdotter som var gift med Crono Båtsman Lars Gråå. Per gifte sig andra gången 1709 med Brita Olofdotter, hon var född 1684. De fick två söner Per född 1713 och Olof född 1722.

Äldste sonen Per Persson blir husbonde vid Stenstugu, han gifter sig första gången 1743 med Maria Olofsdotter. Hon kommer från den andra stenstuguparten, de får en dotter Britta 1746 och en son Olof 1748. Maria dör 1752. Per gifter om sig 1753 med Christina Edvardsdotter. Hon var född 1729 och dotter till Evert Ösarfve. 1755 löser Per ut sina halvsystrar och sin bror. Per och Christina får en dotter Dorothea 1756. Per dör 1758 och Christina gifter om sig med Nils Persson. Nils och Christina får, en dotter Anna 1760 och en son Per 1763.

Dorothea Persdotter, barn till Per Persson och Christina Edvardsdotter, barnbarn till Per Mårtensson, gifter sig 1775 med Hans Hansson, född 1748 vid Gute i Bäl och son till Hans Båtelsson och Magdalena Persdotter. Dorothea och Hans påbörjar ett omständligt pappersarbete för att få lagfart på 7/16 dels mantal Stenstugu i Bäl. De löser ut Dorotheas alla halvsyskon. Halvbrodern Olof Persson i faderns första gifte är gift vid Mallgårds i Hejnum och halvsystern Britta Persdotter är gift med Rasmus Olofsson vid Stora Röstäde i Ekeby. Båda förklarar i ett utdrag ur domboken 1776 att de fått ut sin rätt och har inget att klaga på.
1793 vill Nils Persson och hans hustru Christina Edvarsdotter upprätta en arfförening för att undvika tvistigheter i framtiden. Samtliga Dorotheas halvsyskon är kallade. Halvbrodern Per Nilsson, i moderns andra gifte, är gift vid Kyrkebys i Hejnum och halvsystern Anna Nilsdotter är gift med Jöran Mårtensson Alfvens i Vallstena. De får båda ut ett förtida arv. Per får R.D 16 speice och Anna får R.D 8 speice. Hans och Dorothea lovar att ta hand om de åldriga föräldrarna och ge dem en kristlig begravning. Alla är nöjda med vad de fått ut, och har inget mer att fordra. 1795 får de fastebrev på 7/16 dels Skatte mantal Stenstugu i Bäl. Kanske är det orsaken till årtalet 1795 på skåpet, eller snarare skåpdörrarna till skåpet, uppe på hallen, mitt för trappan. Dessa dörrar satt i min barndom, där det nu 2007, är skafferi i köket, tidigare var det kontor där.
Hans och Dorothea får tretton barn men endast tre når vuxen ålder, Christina född 1780, Dorothea född 1786 och Pehr född 1799. Christina gifter sig med Christen Persson vid Gute i Bäl, efter hans död gifter hon sig med riksdagsman Conrad Romin från Romunds i Havdhem. Båda äktenskapen är barnlösa. Hans och Dorothea köpte en fjärdedel i Gute såg och i en bouppteckning från 1812 har de förordnat att den skall gå till deras dotterson Hans Paulsson,med det undantaget, att så länge deras son Pehr Hansson är omyndig skall 6 stockar årligen tas ur fastighetens skog och försågas och försäljas, för hans räkning. Dessutom skall han, när han blir myndig, få som avtalat 32 R.D 42s.

Dorothea Hansdotter gifter sig 1806 med Paul Andersson Gutenberg född 1784 från Gute i Bäl och son till Anders Paulsson Gutenberg och Brita Magnidotter Falk från Västergötland. Dorothea och Paul får fem barn,Brita Stina född1807, Hans född 1808, Anders född 1811, Paul född 1814 och Pehr född 1817.Brita Stina dör i januari 1808 endast 8 veckor gammal, Anders dör i april 1815. Av gammalt har Stenstugu ägt och nyttjat 1/16 del av fisket i sjuströmmar och strömmen Gute. Paul och hans hustru Dorothea köpte till fiskerätt med en lott vart sjätte dygn i strömmarna Auren och Geiren. Dorothea dör 1819 och Paul gifter om sig 1820 med Butvid (Bodilla) Larsdotter från Skällhorns i Källunge. Paul och Bodilla fick tre barn Anders Petter 1821, Brita Stina 1824 och Lars 1827.
1824 genomfördes Storskifte vid Stenstugu. Det innebar att marken omfördelades mellan dom två parterna vid Stenstugu så att de skulle få, större sammanhängande brukningsenheter. Redan 1808, i samband med Storskifte vid Sudergårda, delades den mark, som var samägd av Stenstugu och Sudergårda, upp mellan de två gårdarna. Dorothea och Pauls äldste son Hans, adopteras i vuxen ålder av Dorotheas syster Christina och hennes man Konrad Romin och han flyttar 1833 till Gute. Hans gifter sig 1834 med Margareta Katarina Jacobsdotter från Tibbles i Hejdeby.

Paul Paulsson Gutenberg, Dorothea och Pauls tredje son, jobbar som dräng hos sin moster Christina vid Gute 1829 - 1833 och återvänder sedan till Stenstugu för att bli husbonde där och gifter sig 1836 med Maria Lovisa Jacobsdotter från Tibbles i Hejdeby, hon är syster till hans brors hustru Margareta Katarina. Paul och Maria Lovisa får en dotter 1838, Christina Catharina, hon dör endast 12 dagar gammal och en dotter 1839, Dorothea Maria Paulsdotter. Paul och Maria Lovisas äktenskap upplöses 1845 och hon flyttar tillbaka till föräldrarna i Hejdeby,men Dorothea Maria stannar vid Stenstugu. Paul Paulsson gifter sig 1846 med Brita Stina Mangnidotter, de var kusiner och fick inga barn. Brita Stina hade varit gift tidigare med Paul Olofsson Ösarve och hade en son med honom, Paul Tiomtheus född 1832.

Dorothea Maria Paulsdotter gifter sig 1864 med Jakob Jakobsson från Jusarve i Gothem. Han kom till Bäl som dräng vid Lillbäls. Dorothea Maria och Jakob får en son 1864 Carl Olof, han dör endast 8 dagar gammal, en dotter 1867, Anna Maria Josefina, och en son 1874, Paul Gustav Adolf. Sonen dör 1879.
1877-1878 genomfördes fältarbetet för Laga Skifte för Bäl Första Skifteslag men först 31 december 1885 kunde Gotlands Norra Härades egodelningsrätt fastställa det. Det innebar att den norra parten vid Stenstugu flyttades ut till mark som gränsade till Källunge och Vallstena.

Anna Maria Josefina Jakobsson , hon kallas Josefina, gifter sig 1890 med Oskar Adolf Johansson från Sudergårda i Bäl. Han är son till Johan Hansson och Maja Stina Pehrsdotter. 1890 föds en dödfödd son och 1892 den 3 februari föds dottern Maria Dorothea Adolfina men Josefina dör i barnsäng dagen efter. Ett år senare dör Adolfinas mormor Dorothea Maria och kvar i hennes familj finns tre män,hennes mormorsfar, hennes morfar och hennes far. De känns igen i familjetraditionen som Pauel, gubben Jako och Stainstuen. Alla tre hade varit eller var husbonde vid Stenstugu. Oskar Adolf gifte om sig med Katarina Kristina Georgina Engqvist från Vallstena och hon kallades alltid i familjen för mormor Stinen.

Maria Dorothea Adolfina Johansson gifte 1917 med Algot Erik Ludvig Hultberg från Bro. Han var son till August Hultberg och Anna Margareta Olivia Gardell. Traditionen berättar att de träffades första gången när Algots far, som var påltslagare, kom till Stenstugu tillsammans med sina söner för att byta tegeltaket mot ett plåttak, det var omkring 1905. Adolfina och Algot får tre barn Eva född 1918, Eric född 1919 och Klas-Henrik född 1922.

Eric Paul Adolf Hultberg gifte sig 1943 med Edit Emma Fredrika Hansson från Källunge. Hon var dotter till Konrad Hansson och Maria Larsson, Suderbys i Källunge. Eric och Edit får två döttrar, Gun-Britt född 1944 och Astrid född 1945. Familjen flyttar till Klintehamn 1946 och Eric jobbar som chef för tvätten i Klintehamn. Edit tar ibland extra job från Klintebys konservfabrik, som t.ex att sprita bruna bönor. 1952 flyttar familjen tillbaka till gården i Bäl, efter ett önskemål från Algot. 1953 köpte de gården.Vid arvskiftet, 1973, efter Algot och Adolfina blir åkermarken som tillhör Sudergårda, Erics arvslott. 1980 säljer de gården till yngsta dottern och hennes man.

Astrid Christina Hultberg gifter sig 1974 med Bernt Owe Lundberg från Spånga i Stockholm. Han är son till Rune Lundberg och Sonja Wennberg, Spånga Stockholm. De jobbar båda med elektronik i Stockholm men flyttar till gården i Bäl 1977. Owe går på Lövsta vintern 1978-1979 och 1980 köper de gården. Astrid och Owe får två döttrar, Lisa född 1977 och Åsa född 1979. 2016 säljer de gården till äldsta dottern och hennes man.