Storskifte 1825

Sandhagen, Alldyehage och BelgåkerTillbaka

Storskifte innebar att marken delades upp mellan dom två parterna vid Stenstugu. Redan 1808 när Storskifte gjordes vid Sudergårda delades den samägda marken (se 1697) upp mellan dom två gårdarna. B är den part den här hemsidan handlar om, A är den part som flyttades ut vid Laga Skifte.Tillbaka