Laga Skifte 1877 - 1884

BogeskogenTillbaka

Laga Skifte påbörjades 1877 och avslutades 1884.
Syftet var att bruningsenheterna skulle bli större men antalet skiften skulle minska.
Vid Stenstugu fanns två parter (se Storskifte),nu skulle en part flyttas ut. Den parten byggdes aldrig upp, utan marken såldes och brukaren flyttade till Hästnäs.


Tillbaka