Geometrisk karta för Bäl socken 1697

1697 års kartaStörre karta

Gult, marken tillhörde Stenstugu

Grönt, marken ägde Stenstugu och Sudergårda tillsammans. Dom var i byalag och ägde i huvudsak skog och hagmark gemensamt.

Rött, vägar

Blått, vattendrag

Längst uppe till höger anges gårdarna med resp. nummer.