Välkommen till Stenstugu

Stenstugu ligger i Bäl socken på Gotland. Bäl är en socken med 127 innevånare (2022). Den ligger längs väg 147 omkring 25 km rakt öster ut från Visby.

Gården har varit i släktens ägo sedan mitten av 1600-talet och oftast har det varit döttrar som fört arvet vidare.

Gårdsvy 2003Stenstugu 1894 Stenstugu 1905 Stenstugu 1995